Om Kuldenor

Vår historie

Temperatur og klima har alltid spilt en viktig rolle i menneskets historie. Det har vært en drivende faktor for menneskets utvandring i verden og for hvor vi bosatte oss. Det har påvirket luften vi puster, maten vi dyrker og når og hvor vi spiser den. Mennesket brukte ild allerede for 3-400 000 år siden til lys og varme, og er menneskenes eldste form for bruk av kjemisk reaksjon. Jordhull og fjellhuler er også i årtusener blitt bruk til kjøling av mat og mye annet.

Siden den gang har vi stadig utforsket nye metoder for å kontrollere våre omgivende temperaturer på å forlenge holdbarheten på noen av våre viktigste eksistensgrunnlag; mat, medisin, og i nyere tid, også blod og organer. Selv om de primære behovene i stor grad er de samme, har vi heldigvis utviklet ny teknologi, fysikk og kjemi som tillater oss å utnytte våre omgivelser på en mer effektiv måte.

Kjøleskap og fryser ble tatt i bruk hos forhandlere av føde og slakteri allerede på starten av 1800-tallet, men ble ikke vanlig i mange hushold før på begynnelsen av 1960-tallet. Mot slutten av 1900-tallet ble det også bygget stadig større kjøleanlegg i kommersiell og industriell skala, hvor vi har sett en enorm utvikling i bransjen bare over de siste 20-30 årene.

Kuldenor AS

På starten av 2000-tallet var det flere forhandlere av komponenter til kjøle- og frysebransjen i Norge, men det var stadig etterspørsel på kunnskap og kompetanse på fagfeltet og en økende interesse for mer miljøbevisste og fremtidsrettede løsninger. Det var da, i skumringen en kjølig høstmorgen i 2010, at en dreven kar med 20 års erfaring i bransjen bestemte seg for å starte et norsk grossist-firma. Han fikk med seg noen internasjonale anerkjente produsenter med på laget og reiste Norge på langs for å formidle det glade budskap. - En kuldegrossist med grunnleggende kunnskap og kompetanse om industriell og kommersiell kjøling, med fokus på bærekraft og merverdi, hadde sett dagens lys i Trondheim.

I 2014 slo vi igjennom som en distributør med spesielt god leveringsdyktighet til store anlegg med krevende kriterier. Prosjektene og leveransene ble gjennomførbare takket være tett konsultasjon og samarbeid med kunden gjennom hele prosessen. Vi leverte innovative løsninger for frisk luft og kjøling både nasjonalt og lokalt.

I 2016 var vi en av de beste i verden på logge- og overvåkning til industrielle og kommersielle kjøle- og fryseanlegg, i hard konkurranse med USA og Kina.

2019 ble året vi utvidet våre horisonter og strakte oss enda litt lenger. Vi fikk etablert forhandleravtale med ett av verdens mest nytenkende kompressor-produsenter og vi gikk inn i et samarbeid med ett av Norges største produsenter av miljøvennlige kjøle- og fryse-løsninger.

Vår misjon og visjon

Gjennom årenes løp har en manns drøm blitt til et driftig team på 6 personer. Vi er en sentral distributør av kjøle-, fryse- og varme-komponenter til entreprenører over hele Norge og sammen jobber vi hver dag i samarbeid med våre kunder og produsenter for å utforme og levere flotte løsninger som skaper merverdi for både eier, montør og bruker.

Vårt ønske er å bli ett av Norges første og beste på produkter og kunnskap for anlegg med naturlige kuldemedier, i stor tro og håp om at det er i denne retningen bransjen beveger seg.

- På denne måten leverer vi pålitlighet og profesjonalitet.

Vår kompetanse

Kunnskap og kompetanse er ikke noe som kommer av seg selv - spesielt ikke i en tid hvor nyskaping og innovasjon står i sentrum og fokus på miljøvennlige løsninger trolig aldri har stått høyere i kurs. En slik bransjeutvikling setter krav til oss som distributør og vi jobber stadig med å stille til forventningene.

Danfoss Industrial Refrigeration Certification Program

Hos oss har nærmest samtlige ansatte gjennomført kurs i regi av Danfoss og er sertifiserte teknikkere innenfor Danfoss industrielle vareutvalg. Med våre sertifiserte ansatte sørger vi alltid for at våre kunder får den riktige hjelpen og de ferskeste tipsene fra vår største produsent.

F-gass sertifiserte ansatte

Med oss på laget har vi to dyktige F-gass sertifiserte ansatte i kategori 1. De er her for å bistå med praktisk og teoretisk kompetanse dersom det er behov for rådføring eller tips og triks i felten. Sertifiseringen ble fornyet i 2020 gjennom Trondheim Fagskole i regi av Navitas.